Аванс процесор STAG TAP-02

Ref: 1201400076

--

Всички цени са крайни с включен данък добавена стойност където е приложимо. Разходите по доставката се заплащат от клиента.
Доставката е безплатна за суми над 1200 BGN с ДДС.(НЕ ВАЖИ ЗА ГАЗОВИ БУТИЛКИ!)
Срок на доставка: до 48 часа след получаване на плащане съобразно Общите условия.

Спецификации за Аванс процесор STAG TAP-02

Производител/Марка AC Spolka/STAG

STAG TAP-02

Timing Advance Processor is a microprocessor device used in petrol engine vehicles converted to LPG or CNG. Because gas is a high-octane fuel, gas-air mixture combustion time is longer than petrol-air mixture combustion time. The gas mixture ignition should occur earlier than that of petrol mixture. Installation of Timing Advance Processor improves the flexibility of gas powered engine, reduces fuel consumption and the risk of back-fire in the older generation installations. Timing Advance Processor should be used especially for CNG installations. STAG-TAP-02 is designed for vehicles equipped with Digital Crankshaft Sensor.